HomeNEWSประกาศ - รายชื่อห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

Huahin Vitthayalai

HV RoboClub

ประกาศ - รายชื่อห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

                                  ประกาศ - รายชื่อห้องเรียน

                                        ประจำปีการศึกษา 2563

 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูห้องเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านลิงก์ที่แนบมานี้

โดยกรอกรหัสนักเรียน 5 หลัก และ เลขที่บัตรประชาชนเพื่อดูห้องของตนเอง

Link https://bit.ly/36OCspI