HomeNEWSประชาสัมพันธ์ เรียนออนไลน์ระดับอนุบาล

Huahin Vitthayalai

HV RoboClub

ประชาสัมพันธ์ เรียนออนไลน์ระดับอนุบาล

ประชาสัมพันธ์ เรียนออนไลน์ระดับอนุบาล

 

แนวการสอนแบบ Home Based Learning โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนผ่าน Facebook แผนกอนุบาล โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย
ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. – 30 มิ.ย. 2563

เพื่อเด็ก ๆ ไม่เสียเวลาการเรียนรู้ และเสียเวลาพัฒนาการตามวัย รวมทั้งเพื่อการรองรับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนในอนาคต
แผนกอนุบาลจึงได้จัดการเรียนรู้แบบ Home Based Learning เพื่อให้เด็กมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ มีการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ
โดยให้ผู้ปกครองเข้าร่วมกลุ่ม Facebook ตามระดับชั้นเรียน (นักเรียน 1 คน เข้าได้ 1 ยูสเซอร์เท่านั้น)
โดยแผนกอนุบาลจะโพสต์คลิปวิดีโอ วันละ 1 คลิป ให้เด็กได้เรียนรู้
โดยไม่กำหนดเวลาเข้าเรียน ดูซ้ำ ดูเวลาใดก็ได้ ตามผู้ปกครองสะดวก ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับ การเปิดปีการศึกษาใหม่

ลิงค์เข้าร่วมกลุ่ม (ตอนนี้ยังเข้าไม่ได้นะคะ จะสามารถกดเข้าร่วมกลุ่มได้ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. เป็นต้นไปค่ะ)

อนุบาล 1 https://www.facebook.com/groups/610681989531124/

อนุบาล 2 https://www.facebook.com/groups/237695613992109/

อนุบาล 3 https://www.facebook.com/groups/1117318478624834/