HomeNEWSประชุมผู้ปกครองและประกาศผลสอบ

Huahin Vitthayalai

HV RoboClub

ประชุมผู้ปกครองและประกาศผลสอบ

74569632 2647652705255638 7850348894440390656 o   

วันที่ 2 พ.ย. 2562 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยจัดการประชุมสามัญของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยขึ้น และจบจากการประชุมเป็นการรับผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ของนักเรียน

ภาพกิจกรรม