HomeNEWSบริจาคให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดยโสธร

Huahin Vitthayalai

HV RoboClub

บริจาคให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดยโสธร

75279388 2665421176812124 7162331881361375232 o 

โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยได้นำเงินที่นักเรียน,ผู้ปกครองและครู ร่วมกันบริจาค ไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดยโสธร

ภาพกิจกรรม