HomeNEWSสมาคมห้องสมุดฯดูงานห้องสมุดห.ว.

Huahin Vitthayalai

HV RoboClub

สมาคมห้องสมุดฯดูงานห้องสมุดห.ว.

51396408 2166590083361905 1793226838391128064 o 

             วันที่ 29 ม.ค. 62 ตัวแทนสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยและผู้เชี่ยวชาญด้านห้องสมุดโรงเรียนของประเทศญี่ปุ่น เดินทางมาศึกษาดูงานห้องสมุดของโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยและให้คำปรึกษาในการพัฒนาห้องสมุดของโรงเรียน โดยมีบาทหลวงสมโรจน์ ไชยชนะ อธิการและผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้ให้การต้อนรับ

ภาพกิจกรรม