HomeNEWSดูงานอนุบาล

Huahin Vitthayalai

HV RoboClub

ดูงานอนุบาล

 41409081 1854415617972303 2832325211368456192 n

          วันที่ 10 กันยายน 2561 คณะครูแผนกอนุบาลโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย. ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกับกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ให้แก่นักศึกษาครูตำรวจตระเวนชายแดนในหลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นครูปฐมวัยในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ภาพกิจกรรม