ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน จ.ราชบุรี ดูงานหัวหินวิทยาลัย

дизайн мебели
все о кредитах
DSC 0002-3 

         วันที่ 7 ส.ค. 61 คณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดราชบุรี เดินทางมาศึกษาดูงานโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย โดยมีคุณพ่อสมโรจน์ ไชยชนะ เป็นผู้ต้อนรับและบรรยายในหัวข้อการบริหารสถานศึกษาปฐมวัยสู่ความสำเร็จ

ภาพกิจกรรม

дом ремонта
новости медицины