HomeNEWSค่ายสัมพันธ์เชิงวิชาการ

Huahin Vitthayalai

HV RoboClub

ค่ายสัมพันธ์เชิงวิชาการ

37600781 347925489076193 4113304906822057984 n 

         วันที่ 21 ก.ค. 61 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยจัดกิจกรรมค่ายสัมพันธ์เชิงวิชาการระดับชั้น ม.6 ขึ้น เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับเด็กนักเรียน

ภาพกิจกรรม