HomeNEWSกีฬาภายในหัวหินวิทยาลัย

Huahin Vitthayalai

HV RoboClub

กีฬาภายในหัวหินวิทยาลัย

DSC 0604-1 

วันที่ 1-2 ส.ค. 61 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยจัดการแข่งขันกีฬาภายในขึ้น โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 วัน ได้แก่ วันที่ 1 เป็นการแข่งขันกีฬาทุกประเภท และวันที่ 2 เป็นการเดินขบวนพาเหรด พิธีเปิด การแข่งขันกรีฑา แข่งขันกองเชียร์ของแต่ละสี และพิธีปิดในช่วงเย็น

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในปีนี้นั้น ได้รับเกียรติจาก บาทหลวงสมโรจน์ ไชยชนะ อธิการและผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานกล่าวเปิดงานและตัดริบบิ้น ร่วมด้วยคณะผู้ใหญ่ ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู และผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า โดยในปีนี้ นักกีฬาวิ่งคบเพลิงได้แก่ นายรัตนกุล ถิรจิตติพรชัย และนายวินัย ทรัพย์ประเสริฐ และนักกีฬาอาวุโส ได้แก่ ศุภรัชฎ จันทศรณ์

โดยผลการแข่งขันประจำปีนี้ รางวัลชนะเลิศสแตนเชียร์ ได้แก่ สีเขียว รางวัลชนะเลิศขบวนพาเหรด ได้แก่ สีฟ้า รางวัลชนะเลิศกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ ได้แก่ สีม่วง รางวัลชนะเลิศรวมประเภทกีฬา ได้แก่ สีฟ้า รางวัลรวมประเภทกรีฑา ได้แก่ สีม่วง รางวัลชนะเลิศรวมกีฬาและกรีฑา ได้แก่ สีม่วง

ภาพกิจกรรม