HomeNEWSคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบ้านโป่งดูงาน

Huahin Vitthayalai

HV RoboClub

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบ้านโป่งดูงาน

DSC 0002-2 

          วันที่ 11 ก.ค. 61 ผู้บริหาร ครูและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เดินทางมาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย โดยมีบาทหลวงสมโรจน์ ไชยชนะ อธิการและผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะผู้บริหารร่วมต้อนรับ

ภาพกิจกรรม