HomeNEWSต้อนรับคณะดูงานจากคณะกรรมการการศึกษาฯบ้านโป่ง

Huahin Vitthayalai

HV RoboClub

ต้อนรับคณะดูงานจากคณะกรรมการการศึกษาฯบ้านโป่ง

36978770 1882910241729892 1882964940180946944 o 

               วันที่ 11 ก.ค. 61 ผู้บริหาร ครูและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เดินทางมาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย โดยมีบาทหลวงสมโรจน์ ไชยชนะ อธิการและผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะผู้บริหารร่วมต้อนรับ

ภาพกิจกรรม