HomeNEWSกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตยแห่งรัฐสภา ประจำปี 2561

Huahin Vitthayalai

HV RoboClub

กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตยแห่งรัฐสภา ประจำปี 2561

32191503 1424920334321464 614307003388395520 n 

               นายธนวัฒน์ แก้วบวร ชั้น ม.5/1 เป็นตัวแทนสภานักเรียนโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยและตัวแทนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประจำปี 2561 รุ่นที่ 2 เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตยของรัฐสภา เมื่อวันที่ 28 มี.ค. – 6 เม.ย. 2561 ณ สถาบันวิชาการทีโอที โดยได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ รัฐสภา ทำเนียบรัฐบาล ศาลปกครอง องค์กรสหประชาชาติ และได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำความรู้มาส่งเสริมประชาธิปไตย ภายในโรงเรียนต่อไป

ภาพกิจกรรม