HomeNEWSวันวิชาการหัวหินวิทยาลัย

Huahin Vitthayalai

HV RoboClub

วันวิชาการหัวหินวิทยาลัย

 DSC 0090-5

           วันที่ 31 ม.ค. 61 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย จัดกิจกรรมวันวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ขึ้น เปิดงานด้วยชุดการแสดงในคอนเซ็ปต์ ไทยแลนด์ 4.0 มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนจบชุดการแสดงเป็นการเปิดตัวคุณครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม และจากนั้นเป็นพิธีเปิดงาน ได้รับเกียรติจากบาทหลวงสมโรจน์ ไชยชนะ อธิการและผู้อำนวยการเป็นประธานเปิดงานด้วยการปาเครื่องบินเล็กที่ประดิษฐ์โดยนักเรียนและกล่าวเปิดงาน และในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมการเข้าฐานต่างๆของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ

ภาพกิจกรรม