HomeNEWSค่ายรด.

Huahin Vitthayalai

HV RoboClub

ค่ายรด.

 3  0012

      วันที่ 13-17 มกราคม 2561 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 3 เข้าค่ายรด. ณ ค่ายฝึกภาคสนามเขาแด่น อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ภาพกิจกรรม