HomeNEWSค่ายม.4 สัมพันธ์

Huahin Vitthayalai

HV RoboClub

ค่ายม.4 สัมพันธ์

 DSC 0856

       วันที่ 3 มิ.ย. 60 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยจัดกิจกรรมค่ายสัมพันธ์เชิงคุณธรรมให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมีคุณครูศิริพร ดิษฐวงศ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน จากนั้นนักเรียนรุ่นพี่ร่วมกันจัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ให้แก่รุ่นน้อง ม.4 ชมการแสดงละครจากรุ่นพี่ พร้อมด้วยพิธีฝากตัวไว้กับแม่พระ ปิดท้ายกิจกรรมด้วย คุณครูศิริพรมอบเข็มกลัดแม่พระและให้โอวาทเป็นการส่งท้าย

ภาพกิจกรรม