HomeNEWSต้อนรับคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแกนนอน

Huahin Vitthayalai

HV RoboClub

ต้อนรับคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแกนนอน

 DSC 0471

        วันที่ 22พ.ค. 60 คณะผู้ใหญ่ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนหัวหินวิทยาลับ ร่วมต้อนรับคณะนักศึกษาจาก Gannon University ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโครงการพัฒนาการเรียนการสอนระหว่างโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยแกนนอน เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ทางด้านวิชาการและบุคลากรต่อไปในอนาคต

ภาพกิจกรรม