HomeNEWSตัวแทนประเทศส่งภาพวาดประกวดที่อเมริกา

Huahin Vitthayalai

HV RoboClub

ตัวแทนประเทศส่งภาพวาดประกวดที่อเมริกา

 DSC 0738

       ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ณิชนันทน์ เวชพันธุ์ ชั้น ป.3/5 ที่ได้เข้าร่วมโครงการประกวดวาดภาพระบายสีที่จัดโดยบริษัทคอลเกตปาล์มโอลีฟร่วมกับศูนย์ศิลป์สิรินธรและสำนักทันตสาธารณะสุข และได้ถูกรับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 15 ผลงานของตัวแทนประเทศไทย เพื่อส่งไปประกวดในโครงการ “My Bright Smile” Global Art Contest 2017 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา