HomeNEWSมอบเกียรติบัตรนักเรียนจิตสาธารณะ

Huahin Vitthayalai

HV RoboClub

มอบเกียรติบัตรนักเรียนจิตสาธารณะ

 DSC 0614-1

        วันที่ 24 พ.ค. 60 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ได้มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาให้แก่ ด.ช.วัฒนชัย เที่ยงธรรม ชั้น ม.3/7 ที่เป็นผู้มีจิตสาธารณะ โดยการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ ซึ่งได้สร้างชื่อเสียงให้กับตนเอง ครอบครัวและโรงเรียน