HomeNEWSพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

Huahin Vitthayalai

HV RoboClub

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

DSC 1216 

         วันที่ 15 มิ.ย. 60 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น โดยในปีนี้ แบ่งการจัดงานออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ระดับประถม และระดับมัธยม ซึ่งทั้ง 2 ช่วงได้รับเกียรติจากคณะผู้ใหญ่เข้าร่วมพิธี และคุณพ่อสมโรจน์ ไชยชนะ อธิการและผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีและประกอบพิธีเสกหนังสือ เพื่อให้นักเรียนอ่านหนังสือเพื่อแสวงหาความรู้อย่างแท้จริงและตั้งใจที่จะแสวงหาสิ่งใหม่ๆเพื่อนำความรู้ที่ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น จากนั้นตัวแทนนักเรียนแต่ละห้องมอบพานดอกไม้แด่คณะผู้ใหญ่และคณะครูตามลำดับ

ภาพกิจกรรม