HomeNEWSพิธีไหว้ครูระดับอนุบาล

Huahin Vitthayalai

HV RoboClub

พิธีไหว้ครูระดับอนุบาล

 DSC 1095  

       วันที่ 8 มิ.ย. 60 แผนกอนุบาลโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ได้รับเกียรติจากคุณพ่อสมโรจน์ ไชยชนะ อธิการและผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี จากนั้นตัวแทนนักเรียนแต่ละห้องมอบพานดอกไม้ให้แด่คณะผู้ใหญ่และคณะครู เพื่อแสดงความรักและตอบแทนบุญคุณของครูที่ได้อบรมสั่งสอน

ภาพกิจกรรม