26-12-57 โครงการดำรงเอกลักษณ์ใช้หลักค่านิยมไทย ปีงบประมาณ 2558

дизайн мебели
все о кредитах
Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published on Friday, 23 January 2015 14:27
Written by Super User
Hits: 5726

         ด้วยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัด “โครงการดำรงเอกลักษณ์ใช้หลักค่านิยมไทย” ปีงบประมาณ 2558

ในวันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องเกาะหลัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

โดยจัดประชุมสัมมนาให้ความรู้แลกเปลี่ยนความคิดประสบการณ์ การจัดการเรียนการสอนและการดำเนินงานภายใต้

หลักการดำรงเอกลักษณ์ไทย (ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม) ผสมผสานกับหลักค่านิยมไทย 12 ประการ 

дом ремонта
новости медицины